วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Why Bisuke Cosplay sucks: myth vs. reality

Photo Source: Cosplay Costumes of Bisuke Cosplay from CosplayFU.com

ไม่มีความคิดเห็น: