วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Why Kurokos Basketball Cosplay sucks: myth vs. reality

Photo Source: Cosplay Costumes of Kurokos Basketball Cosplay from CosplayFU.com

ไม่มีความคิดเห็น: