วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550ในที่สุดในปี พ.ศ. ๑๙๒๓ เมื่อหาบุคคลที่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ไม่ได้จริงๆ ขุนนางจึงได้สถาปนาโอรสองค์ที่สามของสุขางฟ้าเป็นกษัตริย์สารบัญ
สิ่งแรกที่ท้าวขำติทรงกระทำคือ ยกทัพไปตีชุติยะ เพื่อแก้แค้นที่ชุติยะลอบปลงพระชนม์สุทุฟ้า


ฤๅษี
สอบสวนใหม่
เพราะพระองค์ไม้สามารถลงพระมเหสีเพราะตกอยู่ในอำนาจมากเกินไป ประกอบกับพระมเหสีองค์ใหญ่ทำการกดขี่ข่มเหงราษฎรนานับประการ ทำให้พวกขุนนางไม่สามารถจะทนอยู่ได้ จึงพากันโกรธแค้นและพร้อมใจลอบปลงพระชนม์ท้าวขำติใน พ.ศ. ๑๙๓๒


ไม่มีความคิดเห็น: