วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

คาทอลิก

คาทอลิก (Catholic มาจากภาษากรีกคำว่า καθολικός) หมายถึง สากล ทั่วไป เป็นความเชื่อรูปแบบหนึ่งในคริสต์ศาสนา ซึ่งกล่าวรวมถึง โรมันคาทอลิกที่มีพระสันตปาปาเป็นผู้นำ ที่มีผู้นับถือกว่า 1.1 พันล้านคนทั่วโลก


ไม่มีความคิดเห็น: