วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตารางธาตุ (ขยาย)
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Uub
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo
Uue
Ubn
Ubu
Ubb
Ubt
Ubq
Ubp
Ubh
Ubs
Ubo
Ube
Utn
Utu
Utb
Utt
Utq
Utp
Uth
Uts
Uto
Ute
Uqn
Uqu
Uqb
Uqt
Uqq
Uqp
Uqh
Uqs
Uqo
Uqe
Upn
Upu
Upb
Upt
Upq
Upp
Uph
Ups
Upo
Upe
Uhn
Uhu
Uhb
Uht
Uhq
Uhp
Uhh
Uhs
Uho
Uhe
Usn
Usu
Usb
Ust
Usq
Usp
Ush
Uss
Uso
Use
Uon
Uou
Uob
Uot
Uoq
Uop
Uoh
Uos
Uoo
Uoe
Uen
Ueu
Ueb
Uet
Ueq
Uep
Ueh
Ues
Ueo
Uee
Bnn
Bnu
Bnb
Bnt
Bnq
Bnp
Bnh
Bns
Bno
Bne
Bun
Buu
Bub
But
Buq
Bup
Buh
Bus
Buo


ตารางธาตุ แก้
ตารางธาตุ (ขยาย)

ไม่มีความคิดเห็น: