วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550

พ.ศ. 1506
พุทธศักราช 1506 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 963 - มีนาคม ค.ศ. 964
มหาศักราช 885 วันเกิด

ไม่มีความคิดเห็น: