วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอกันทรารมย์
อำเภอกันทรารมย์ [กัน-ทะ-รา-รม] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 27 กิโลเมตร ประกอบด้วย 16 ตำบล 170 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ที่ตั้ง

ด้านใต้ อ.น้ำเกลี้ยง อ.โนนคูณ
ด้านตะวันตก อ.เมืองศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย
ด้านเหนือ อ.เขื่องใน อ.เมืองอุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานี)
ด้านตะวันออก อ.วารินชำราบ อ.สำโรง (จังหวัดอุบลราชธานี)

ไม่มีความคิดเห็น: