วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

IPA (แก้ความกำกวม)
IPA สามารถหมายถึง


สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet)
อินเดีย เพลเอล (India Pale Ale) เบียร์ชนิดหนึ่งของอินเดีย
สมาคมตำรวจนานาชาติ (International Police Association)

ไม่มีความคิดเห็น: