วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 18 กุมภาพันธ์ 2547

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและการค้าของมหาวิทยาลัยหอการค้า รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกกลุ่มของเดือนมกราคม ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการระบาดของไข้หวัดนก

ไม่มีความคิดเห็น: