วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

ดอยสุเทพ
ดอยสุเทพ สามารถหมายถึง


วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ยอดดอยสุเทพ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ไม่มีความคิดเห็น: