วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เขตสะพานสูง
เขตสะพานสูง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตบูรพา ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนใต้) ของกรุงเทพมหานคร

ประวัติศาสตร์
เขตสะพานสูงมีเขตการปกครองย่อยเพียง 1 แขวง (khwaeng) คือ แขวงสะพานสูง (Saphan Sung)

ไม่มีความคิดเห็น: