วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ เป็นวันลำดับที่ 1 ในสัปดาห์ อยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันจันทร์ แต่ตามมาตรฐาน ISO 8601 กำหนดให้เป็นวันที่ 7 ของสัปดาห์
วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์ไม่มีความคิดเห็น: