วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ชีวสังเคราะห์
ชีวสังเคราะห์ (อังกฤษ:Biosynthesis) เป็นปรากฏการณ์ที่สารประกอบเคมี ถูกผลิตจาก รีเอเจนต์ (reagent) ชีวสังเคราะห์ไม่เหมือน การสังเคราะห์ทางเคมี (chemical synthesis) เพราะมันเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและถูกเร่งปฏิกิริยาโดยเอ็นไซม์ และมันเป็นส่วนสำคัญของ เมตาโบลิซึม
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวสังเคราะห์คือ:
ส่วนประกอบอื่นที่ต้องใช้คือ:
ผลผลิตที่ได้จากชีวสังเคราะห์มีดังนี้
ด้วยวิธีการนี้และความเจริญก้าวหน้าทาง ไบโอเทคโนโลยี่ (biotechnology) อาจสามารถผลิต พลาสติกที่สะลายตัวได้เองทางชีวภาพ
ชีวสังเคราะห์ สารตั้งต้น
พลังงาน (โดยทั่วไปจะได้จากATP)
ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยทั่วไปจะป็น เอ็นไซม์
รีดักชั่น อีควิวาเลนต์ (Reduction equivalents)(ในรูปของ NADH, NADPH และอื่นๆ)
โปรตีน
ไวตามิน
ยาปฏิชีวนะ

ไม่มีความคิดเห็น: