วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ดาว

ดาว อาจหมายถึง:
ความหมายอื่นที่สะกด "ดาวน์" (down)

วัตถุท้องฟ้า

ดาวฤกษ์ - เทหวัตถุก๊าซขนาดใหญ่ในอวกาศ
ดาวเคราะห์ - เทหวัตถุขนาดปานกลางที่โคจรรอบดาวฤกษ์
กลุ่มดาว - กลุ่มของดาวฤกษ์ที่มองเห็นด้วยสายตาว่าอยู่ใกล้เคียงกัน
ทางโหราศาสตร์, ดาว หมายถึง ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ รวมถึงตำแหน่งสมมติบนท้องฟ้าบางตำแหน่ง ที่ใช้ในการพยากรณ์ ดู ดาว (โหราศาสตร์)
บุคคล:

ดารา - บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในวงการบันเทิงหรือกีฬา
ดาวคณะ - บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นโดดเด่นในมหาวิทยาลัย โดยดูจากบุคลิกภาพที่ดี
รูปทรง:

รูปดาว - รูปเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นแฉก ๆ คล้ายดาว
ลายดาว - ลายไทยลักษณะรูปร่างกลม มักใช้ประดับเพดาน ดู ลายดาว
สัตว์:

ดาวทะเล - สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดในชั้น Asteroidea ตัวรูปร่างคล้ายดาว มี 5 แฉกหรือมากกว่า ทั่วไปนิยมเรียกว่า ปลาดาว
กวางดาว - กวางชนิด Axis axis ในวงศ์ Cervidae
เสือดาว - เสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae
เงินดาวน์ เงินที่จ่ายเป็นก้อนแรกในการซื้อสินค้าที่ต้องผ่อน
เสื้อขนเป็ด หรือ เสื้อดาวน์ เป็นเสื้อกันหนาวที่ไส้ในทำมาจากขนเป็ดป้องกันความหนาว

ไม่มีความคิดเห็น: