วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พ.ศ. 1560
พุทธศักราช 1560 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1017 - มีนาคม ค.ศ. 1018
มหาศักราช 939 วันเกิด

ไม่มีความคิดเห็น: