วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550

.mk
บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
.mk เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศมาซิโดเนีย เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2536

ไม่มีความคิดเห็น: